Giáo trình Cơ ứng dụng (Phần tóm tắt lý thuyết bài tập minh họa và bài tập cho đáp số): Phần 1

Giáo trình Cơ ứng dụng là đầu sách được viết nằm trong bộ giáo trình giảng dạy môn Cơ học ứng dụng. Ngoài mục đích làm giáo trình giảng dạy trong các trường đại học đại học cho các ngành không chuyên cơ khí, sách này cũng có thể là tài liệu tham khảo cho các khoa sư phạm kỹ thuật của các trường đại học sư phạm, đại học kỹ thuật. Giáo trình được tổ chức với 11 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương đầu với những nội dung chính sau: Cân bằng của hệ lực phẳng, cân bằng của hệ lực không gian, động học, cơ cấu phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo.