Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh. T.1 : Dùng cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp /Nguyễn Đức Hạnh

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh: Tập 1 gồm 12 bài. Nội dung trình bày về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của thanh niên, xây dựng nền quốc phòng toàn dân,...(Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy (tái bản lần 2 năm 2010, lần 3 năm 2011) tại Thư viện Trường ĐH Thủ Dầu Một. Phòng A3.205, kí hiệu xếp giá 355.0071 NG527).

Từ khóa: An ninh Quốc phòng, giáo trình

181 p huong 17/03/2015 418 4

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.