Giáo trình kế toán quản trị - Phần 2 /Nguyễn Ngọc Quang

Cơ sở lý luận chung về kế toán quản trị, các phương pháp phân loại chi phí trong doang nghiệp và chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ, phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận, dự toán ngân sách doang nghiệp, kết oán trách nhiệm, định giá bản sản phẩm trong doanh nghiệp, thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn và dài hạn. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy tại Thư viện Trường ĐH Thủ Dầu Một. Phòng A3.201, kí hiệu xếp giá: 658.15 NG527).

Từ khóa: Kế toán, Kinh tế

223 p huong 05/03/2015 360 6

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.