Giáo trình Ma sát học - GS.TSKH. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Phạm Văn Hùng

Giáo trình Ma sát học được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về chất lượng bề mặt tiếp xúc của bề mặt ma sát, ma sát ngoài, mòn vật liệu, tính mòn khớp ma sát. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)