Giáo trình Văn học Trung Quốc: Phần 1 - Phùng Hoài Ngọc

Giáo trình Văn học Trung Quốc: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc các kiến thức của văn học Trung Quốc trước thời Tần qua việc phân tích ở từng thể loại văn học đặc trưng và nổi bật với các ví dụ minh họa là các tác phẩm kinh điển, nổi tiếng thời đó,... giúp bạn hiểu hơn về sự phát triểnvăn học Trung Quốc qua từng thời kì. Mời các bạn cùng tham khảo.