Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 trình bày tới bạn đọc danh tài liệu tập thể và cá nhân được biểu dương đồng thời nội dung tài liệu đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ, căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong Đảng bộ và nhân dân thành phố thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.