Tóm tắt luận văn tiến sĩ: Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Đề tài Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nêu tầm quan trọng đặc biệt về mặt chiến lược cũng như có tiềm năng quan trọng về mặt kinh tế hiện nay đang bị xâm phạm nhiều nước khiến trờ thành điểm nóng chính trị của khu vực.