Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ hòa bình, hợp tác với các quốc gia trên thế giới bảo đảm quyền con người

Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng của Người về quyền con người nói riêng là sản phẩm của dân tộc và thời đại. Từ những trăn trở, suy ngẫm và những xót xa trước nỗi đau mất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất dương để nghiên cứu nền văn minh Pháp và phương Tây, tìm xem những gì ẩn dấu đằng sau khẩu hiệu “tự do, bình đẳng, bác ái” là như thế nào để rồi trở về giúp đồng bào.