Ý nghĩa tiểu thuyết Nước mắt màu xanh thẫm của Nguyễn Văn Thiện

Nước mắt màu xanh thẫm của Nguyễn Văn Thiện là một cuốn tiểu thuyết đầy ám ảnh đối với độc giả. Nguyễn Văn Thiện đã rất khéo léo trong sử dụng nghệ thuật trần thuật để tạo nên một cuốn tiểu thuyết đa nghĩa, hấp dẫn và cũng đầy thách thức. Tác phẩm này đã mở ra nhiều tầng ý nghĩa: tiểu thuyết viết về thân phận con người, tiểu thuyết lên án những mặt tiêu cực của xã hội hiện đại, tiểu thuyết thể hiện xung đột giữa văn hóa truyền thống với văn hóa hiện đại. Bài báo này đi vào tìm hiểu, lí giải các tầng ý nghĩa của tác phẩm.