Nghệ thuật giao tiếp trên bàn tiệc: Bài 3 - Nguyễn Tiến Tuyến

Video "Sử dụng công cụ một cách trang trọng" do giảng viên Nguyễn Tiến Tuyến chia sẻ về cách sử dụng dụ cụ ăn trên bàn tiệc, phân lọai công cụ trên bàn tiệc, chức năng của từng loại công cụ và thao tác sử dụng khi ăn. Mời các bạn cùng xem để có một buổi tiệc hoàn hảo.