Ebook Các lý thuyết xã hội học (Tập 1): Phần 2 - NXB Đại học quốc gia

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày: Thuyết tương tác biểu tượng, phương pháp luận thực hành, lý thuyết nữ quyền đương đại. Quyển Các lí thuyết xã hội học, bao gồm hai tập, trình bày toàn bộ các lí thuyết xã hội học từ trước đến nay, theo cấu trúc lịch sử từ cổ điển đến hiện đại. Mời các bạn cùng tìm hiểu.