Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 /PGS.TS. Phạm Văn Dược, TS. Trần Phước

Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh do PGS.TS. Phạm Văn Dược, TS. Trần Phước biên soạn gồm 5 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu, gồm có: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích tình hình kết quả hoạt động sản xuất; Phân tích chi phí và giá thành sản phẩm. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy tại Thư viện Trường ĐH Thủ Dầu Một. Phòng A3.201, kí hiệu xếp giá: 658.1 PH104).
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)