Ebook Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2 / PGS.TS. Phạm Văn Dược, TS. Trần Phước

Phần 2 ebook Phân tích hoạt động kinh doanh do PGS.TS. Phạm Văn Dược biên soạn gồm nội dung chương 4 và chương 5: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận; Phân tích báo cáo tài chính. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy tại Thư viện Trường ĐH Thủ Dầu Một. Phòng A3.201, kí hiệu xếp giá: 658.1$bPH104).
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)