Ebook Phát triển cộng đồng: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook gồm 2 chương còn lại tình bày về: Chương 4/ Dự án phát triển cộng đồng. Nội dung của chương này cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản mà các dự án phát triển cộng đồng cần tuân theo để đạt được hiệu quả cao, đồng thời, giới thiệu cho người học làm quen với cách xây dựng dự án phát triển cộng đồng. Chương 5/ Bàn về bộ công cụ thực hiện trong các dự án phát triển cộng đồng - PRA - lập kế hoạch có sự tham gia của người dân.