Ebook Văn - Bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông (Tập 1): Phần 1

Bộ sách "Văn - Bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông" gồm 2 tập sẽ cung cấp cho các em học sinh những kiến thức chuyên sâu về văn học, những nội dung cần có mà các em học sinh giỏi phải biết để hoàn thành tốt bài thi trong các kỳ thi học sinh giỏi. Tập 1 gồm có 3 nội dung chính, đó là: Chương trình môn Ngữ văn và yêu cầu đối với học sinh giỏi THPT; một số vấn đề nội dung cần chú ý đối với học sinh giỏi văn THPT; giới thiệu kinh nghiệm viết một bài phê bình văn học, những tiêu chí đánh giá và cơ chế cảm thụ tác phẩm văn chương. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau để biết thêm chi tiết.