Bí quyết định hướng cuộc đời: Bài 12 - Hữu Chương

Video trình bày vê cách "Làm sao biết mình đi đúng hướng?" Trình bày 3 cách để nhận biết như thế nào là đang đi đúng hướng: Mình có thấy mình hạnh phúc, vui vẻ hay không? Tôi có đang đạt kết quả hay không? Mình có khao khát để đạt được mục đích và thành công hay không?