Bí quyết định hướng cuộc đời: Bài 6 - Hữu Chương

Video đặt câu hỏi về "Tiền quan trọng hay đời quan trọng?" Chia sẻ những câu chuyện giữa cuộc đời và Tiền. Bài giảng đặt ra những câu hỏi để bản thân suy nghĩ mình cần gì, hiểu được bản thân, giá trị của đồng tiền có lớn hơn giá trị cuộc đời? Tiền có thật sự quan trọng hơn hạnh phúc và gia đình. Mời các bạn cùng lắng nghe bài giảng