Đọc suy nghĩ người khác qua ngôn ngữ cơ thể: Bài 12 - Châu Đình Linh

Video "Mười ba điệu bộ phổ biến nhất mà bạn thấy mỗi ngày" do thầy Châu Đình Linh chia sẻ 13 điệu bộ và cách nhận biết đó là điệu bộ tốt hay xấu điệu bộ tích cực hay phản ánh sự tiêu cực trong giao tiếp. Mời các bạn cùng lắng nghe những chia sẽ của thầy Linh.