Đọc suy nghĩ người khác qua ngôn ngữ cơ thể: Bài 4 - Châu Đình Linh

Video "Làm thế nào để trở thành người đọc ngôn ngữ cơ thể giỏi". Để hiểu được một người không dễ dàng nhất là qua lời nói nhưng nếu bạn hiểu được ngôn ngữ hình thể của họ, hiểu được bản chất và trạng thái cảm xúc bạn sẽ thấu hiểu họ dễ dàng hơn. Mời các bạn nghe đoạn chia sẻ của thầy để hiểu hơn về những người bên cạnh bạn.