Hành trang giúp bạn làm sếp: Bài 1 - Lê Văn Phán

Video "Lộ trình để bạn có thể thành sếp" là chia sẻ của thạc sĩ Lê Văn Phán về việc chuẩn bị hành trang đầy đủ cho bản thân để lên vị trí sếp, định hướng các nội dung về: Hướng đi thành công, động lực thân tiến của bản thân, xây dựng uy tín cá nhân, những chuẩn bị cần thiết, tìm hiểu về lãnh đạo. Mời các bạn cùng theo dõi khóa học này để tích góp nhiều kinh nghiệm cho bản thân.