Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 0 - TS. Nguyễn Văn Tiến

Bài giảng bài 0 "Đặt vấn đề về vai trò của thanh toán quốc tế trong ngoại thương" do GS. TS. Nguyễn Văn Tiến biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Nhà XK và nhà NK thường ở hai nước khác nhau nên không thể "Tiền trao, cháo múc được", hơn nữa "luật pháp" các nước cấm TT trực tiếp cho nhau, giải pháp, văn bản pháp lý điều chỉnh dịch vụ TT của NH,...