Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 1 - TS. Nguyễn Văn Tiến

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở hình thành và khái niệm thanh toán quốc tế, hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh thanh toán quốc tế, ngân hàng đại lý, các bên tham gia thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.