Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 4 - TS. Nguyễn Văn Tiến

Bài 4 giúp người học hiểu về "Phương tiện thanh toán quốc tế". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quan, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc,...Mời các bạn cùng tham khảo!