Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 2 - TS. Nguyễn Văn Tiến

Bài 2 trình bày về "Sale contract". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Rủi ro trong thương mại quốc tế, hợp đồng ngoại thương, điều khoản giá, điều kiện giao hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!