Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 3 - TS. Nguyễn Văn Tiến

Nội dung bài 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Incoterms 2010", cụ thể như: Incoterms là gì, cơ quan ban hành và tính chất pháp lý, mục đích của Incoterms, những nội dung chính Incoterms®2010, phạm vi điều chỉnh của Incoterms®2010,..