Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 5 - TS. Nguyễn Văn Tiến

Bài 5 Lập chứng từ thương mại theo tinh thần UCP 600 & ISBP 681, sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Lập vận đơn đường biển, lập vận đơn hàng không, chứng từ bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo!