Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 6 - TS. Nguyễn Văn Tiến

Nội dung bài 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phương thức thanh toán ứng trước, ghi sổ và chuyển tiền", cụ thể như: Advanced payment, open account, remittance. Để nắm rõ nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.