Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 8 - TS. Nguyễn Văn Tiến

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và giải thích thuật ngữ, đặc điểm của giao dịch L/C, văn bản pháp lý điều chỉnh L/C, các định nghĩa và giải thích, các bên tham gia giao dịch L/C.