Sách mới tháng 03/2019

STT
Nhan đề
Tác giả
Năm XB
Nhà XB
Môn loại
1
  Nền tảng toán học trong công nghệ thông tin : Sách chuyên khảo
Nguyễn, Văn Sinh
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
004.0151NG527
2
  Lập trình IOT với ARDUINO ESP8266 & XBEE
Nguyễn, Tất Bảo Thiện
2018
Thanh niên
005.13NG527
3
  Tài liệu học tập: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Trần, Quang Thân
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
005.74TR121
4
  Cơ sở dữ liệu quan hệ & ứng dụng
Nguyễn, Bá Tường
2018
Thông tin và Truyền thống
005.75NG527
5
  Quản lý và bảo mật tài liệu điện tử trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 : Thực trạng và giải pháp : Kỷ yếu toạ đàm khoa học
Dương, Văn Khảm
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
005.8D561
6
  Không gian mạng - Tương lai và hành động
Trần, Đại Quang
2017
Công an nhân dân
005.8TR121
7
  Giáo trình xử lý ảnh photoshop : Hướng dẫn từng bước dùng cho các phiên bản photoshop CC-CS6-CS5
Phạm, Quang Huy
2018
Thanh Niên
006.6PH104
8
  Giáo trình thực hành photoshop : Hướng dẫn từng bước dùng cho các phân bản photoshop CC-CS6-CS5
Phạm, Quang Huy
2018
Thanh Niên
006.6PH104
9
  Sự sống giá bao nhiêu ? : Tôi đã chạm đến cái chết để nhận ra vẻ đẹp lộn lẫy của sự sống
Vũ, Thành Vinh
2018
Văn hóa - Văn nghệ; Công ty Văn hóa Sách Sài Gòn
128.4V500
10
  Nghĩ thoáng làm khôn ngoan : Cẩm nang giúp nâng cao hiệu quả làm việc
Preez, Tremaine du
2018
Thế giới
153.43P201
11
  Ra quyết định & giải quyết vấn đề = Decision Making and problem solving
Adair, John
2018
Hồng Đức
153.83A102
12
  Đạo đức nghề nghiệp và mô hình dịch vụ trong thực hành tâm lý = Ethical principles and service models in psychological practices :Kỷ yếu hội thảo quốc tế
Nguyễn, Tấn Đạt
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
155NG527
13
  Nghệ thuật tối giản : Có ít đi, sống nhiều hơn
Loreau, Dominique
2018
Hồng Đức
158.1L434
14
  Nghĩ khác để sống khác
Phi Tuyết
2018
Hội Nhà văn; Công ty văn hóa sách Sài Gòn
158.1PH300
15
  Những thói quen đánh giá triệu Đôla : 10 bước đơn giản để có được những gì bạn muốn
Ringer, Robert
2018
Hồng Đức
158.1R311
16
  Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức
Thích, Nhất Hạnh
2018
Lao động; Công ty Sách Thái Hà
294.3444TH302
17
  Khoa học xã hội và nhân văn trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế = Social sciences and humanities in socio-economic development and international integration
Huỳnh, Như Phương
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
300.7 1159779H531
18
  Niên giám Thông tin Khoa học xã hội. Tập 13
Hồ, Sĩ Quý
2012
Khoa học Xã hội
300H450
19
  Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản
Vĩnh Sính
2018
Khoa học xã hội; Công ty Sách Dân trí
306.0952V312
20
  Di sản Ấn Độ trong văn hóa Việt Nam : Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh Mahatma Gandhi (1869-2018)
Đặng, Văn Thắng
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
306.0954Đ116
21
  Hàn Quốc dưới chế độ độc tài phát triển Park Chung Hee (1961 - 1979) : Sách chuyên khảo
Lê, Tùng Lâm
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
320.095195L250
22
  Hợp tác khu vực châu Á: Nhân tố ASEAN và Ấn Độ
Tôn, Sinh Thành
2017
Chính trị Quốc gia
327.5T454
23
  Kỷ yếu Hội thảo lần 3 về Năng lượng nối lưới thông minh và Hội thảo quốc tế lần 5 về Năng lượng bền vững
Pham, Tuan Anh
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
333.79PH104
24
  Hành trình cà phê : Lịch sử thế giới quanh ly cà phê
Pendergrast, Mark
2018
Lao động; Công ty Sách Thái Hà
338.17373P203
25
  Thế giới lớn, hành tinh nhỏ : Sự phong phú trong ranh giới hành tinh
Rockstrom, Johan
2017
Thông tin và Truyền thông
338.927R419
26
  Khoa học xã hội với phát triển vùng Trung Bộ trong bối cảnh hiện nay
Bùi, Đức Hùng
2018
Khoa học xã hội
338.95974B510
27
  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia : Phát triển nhanh và bền vững qua kinh nghiệm quốc tế và các địa phương của Việt Nam : Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia KX04
Phạm, Đức Chính
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
338.9597PH104
28
  Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số
Văn Lập
2018
Hồng Đức
339.46 09597V115
29
  Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam
Nguyễn, Đăng Dung
2018
Đại học Quốc gia Hà Nội
342.59702NG527
30
  Pháp luật về kế toán kiểm toán : Tài liệu học tập
Trần, Thị Thu Ngân
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
343.597034TR121
31
  Bình luận tội giết người và một số vụ án phức tạp : Sách chuyên khảo
Đỗ, Đức Hồng Hà
2018
Lao động
345.597 0252Đ450
32
  Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam đối với người dưới 18 tuổi trên cơ sở khung pháp lý của Liên hợp quốc
Lê, Huỳnh Tấn Duy
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
345.59703L250
33
  Hướng dẫn học tập môn luật hình sự : Phần chung
Nguyễn, Thị Phương Hoa
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
345.59703NG527
34
  Hướng dẫn học tập môn luật hình sự: Phần các tội phạm
Nguyễn, Thị Phương Hoa
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
345.59703NG527
35
  Bình luận khoa học Bộ luật hình sự (hiện hành) : Sửa đổi, bổ sung năm 2017
Nguyễn, Đức Mai
2018
Chính trị Quốc gia
345.597NG527
36
  Pháp luật về quan hệ tài sản giữa vợ chồng : Sách chuyên khảo
Nguyễn, Ngọc Điện
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
346.597 016NG527
37
  Pháp luật về thanh toán : Tài liệu học tập
Trần, Thị Thu Ngân
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
346.597074TR121
38
  Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ - Quy định và tình huống : Sách tham khảo
Bùi, Thị Hằng Nga
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
346.59707B510
39
  Án lệ trong giải quyết vụ việc dân sự : Sách chuyên khảo
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
347.597 057NG527
40
  Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự
Quí Lâm
2018
Hồng Đức
347.59707QU300
41
  Các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính thương mại, hôn nhân và gia đình năm 2000 - 2018
Trần, Thế Vinh
2018
Hồng Đức
347.597TR121
42
  Những điều cần biết về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới
Quý Lâm
2018
Hồng Đức
355QU600
43
  Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển nghề công tác xã hội chuyên nghiệp trong nhà trường ở Việt Nam : Thực trạng - giải pháp - định hướng phát triển
Đỗ, Hạnh Nga
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
361.3071Đ450
44
  Trên đỉnh Namsan ngắm mặt trời : Cẩm nang du học Hàn Quốc
Hoài Thanh
2018
Thế giới; Công ty Văn hóa Truyền thông Sống
370.116 095195H404
45
  Chính sách giáo dục tại Nam Kỳ cuối thế kỷ 19 : Quốc ngữ hay Pháp - Á?. Trường học Nam Kỳ thời kỳ đầu Pháp thuộc
Aymonier, Etienne Francois
2018
Thế giới; Công ty Phan Lệ & Friends
370.95977A112
46
  Bầy cừu xuất chúng : Lật tẩy khoảng tối của nền giáo dục tinh hoa Mỹ
Deresiewicz, William
2018
Thế giới; Công ty Sách Thái Hà
378.73D206
47
  Làn sóng thứ ba : Tầm nhìn của một doanh nhân về tương lai
Case, Steve
2018
Nxb. Trẻ
384.30973C109
48
  Tín ngưỡng dân gian trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt ở tỉnh Tiền Giang : Sách chuyên khảo
Lê, Thị Son
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
398.41 0959783L250
49
  Câu đố Việt Nam
Ngọc Tú
2018
Văn học
398.6 09597NG419
50
  Diversity and unity of language education in the globalised landscape
2018
VNU-HCM Publishing House
410D315
51
  Proceedings of the international conference on english language teaching 2018 (Icelt 2018) : ELT for innovation and Integration
Bui, Thi Kim Loan
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
428.0071B510
52
  Giáo trình ngữ pháp tiếng Anh : Trình độ nâng cao = English grammar course : Biên soạn theo chương trình trung học cơ sở - trung học phổ thông và luyện thi đại học mới nhất
Hoàng Thanh
2017
Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
428.2H407
53
  English grammar in use : 130 bài ngữ pháp tiếng Anh ngắn gọn và 5 phụ lục giải thích các trường hợp đặc biệt của ngữ pháp
Murphy, Raymond
2018
Hồng Đức
428.2M521
54
  130 bài luyện nghe tiếng Anh : Kèm CD
Trần, Mạnh Tường
2018
Đại học Quốc gia Hà Nội
428.3TR121
55
  Giáo trình tiếng Trung ngoại thương - Kinh doanh thành công = 卓越汉语.商务致胜 :Bao gồm 4 kỹ năng: Nghe - nói - đọc - viết . T.1
Vương, Huệ Linh
2018
Dân trí
495.1 0024382V561
56
  Luyện thi HSK cấp tốc. Tập 1
Thanh Quyền
2018
Thanh niên
495.18TH107
57
  Cẩm nang luyện thi Topik. Tập II, Trung - Cao cấp
Châu, Thùy Trang
2018
Thanh niên
495.7CH125
58
  Ngữ pháp tiếng Việt : Ngữ đoạn và từ loại
Nguyễn, Vân Phổ
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
495.9225NG527
59
  Ổn định mũ của các phương trình vi phân phiếm hàm : Sách chuyên khảo
Phạm, Hữu Anh Ngọc
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
515.35PH104
60
  Một số phương pháp toán thống kê trong phân tích dữ liệu và quá trình khuếch tán ngẫu nhiên
Dương, Tôn Đảm
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
519.5D561
61
  Từ hạt nhân đến vũ trụ
Nguyễn, Ngọc Duy
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
523.1NG527
62
  Thí nghiệm hóa đại cương
Nguyễn, Văn Hòa
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
540.78NG527
63
  Hệ sinh thái đất & nông nghiệp hữu cơ
Lê, Bá Dũng
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
577L250
64
  Sinh trắc vân tay : Khoa học giải mã mục đích cuộc sống từ dấu vân tay của bạn
Unger, Richard
2018
Hồng Đức
599.945U513
65
  Kiến thức y học thiết thực bảo vệ sức khỏe
Phạm, Văn Khiết
2018
Thanh niên
610PH104
66
  Diode phát sáng (LED) - Chế tạo và ứng dụng trong chiếu sáng
Đặng, Mậu Chiến
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
621.32Đ116
67
  Công nghệ in phun, mực in phun nano dẫn điện và ứng dụng trong vi điện tử
Đặng, Mậu Chiến
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
621.381Đ116
68
  Giảm nhiễu trong thông tin băng rộng thế hệ sau
Nguyễn, Hoàng Linh
2018
Thông tin và Truyền thông
621.38224NG527
69
  Giáo trình địa cơ học ứng dụng trong kỹ thuật dầu khí
Tạ, Quốc Dũng
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
622T100
70
  Giàu có đâu có khó ! = Your right to be rich
Hill, Napoleon
2018
Thế giới; Công ty Văn hóa Sách Sài Gòn
650.12H309
71
  Networking - Kỹ năng mềm quan trọng nhất
Connolly, Sharon
2018
Lao động; Công ty Văn hóa Sách Sài Gòn
650.13C431
72
  Tỏa sáng nơi công sở : Làm khó bạn không phải công việc, mà là cách làm việc
Lý, Văn Dũng
2018
Lao động; Công ty Sanca Group
650.13L600
73
  Bí quyết thành công của Bill Gates
Khảm, Sài Nhân
2018
Hồng Đức; Công ty Sách Panda
650.1KH104
74
  Sống hiệu quả, bứt phá giới hạn
Takafumi, Horie
2018
Hồng Đức; Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn
650.1T103
75
  Nghiệp vụ thư ký hành chính văn phòng
Lê, Văn In
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
651.374L250
76
  Nghiên cứu định lượng trong kế toán - Kiểm toán
Đinh, Phi Hổ
2018
Tài chính
657.45Đ312
77
  Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Cách mạng công nghệ 4.0 với phát triển khoa học - công nghệ ở Việt Nam
Nguyễn, Khánh Vân
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
658.0563NG527
78
  Thuật lãnh đạo khởi nghiệp = Startup leadership: How savvy entrepreneurs turn their ideas into successful enterprises :Cách biến ý tưởng kinh doanh thành doanh nghiệp vững mạnh
Lidow, Derek
2018
Lao động; Công ty Văn hóa Sách Sài Gòn
658.11L302
79
  Chiến lược gọi vốn cộng đồng : Cộng đồng vững mạnh, doanh nghiệp bền lâu = A crowdfunder's strategy guide : Build a better business by building community
Stegmaier, Jamey
2018
Thế giới ; Công ty Văn hóa Sách Sài Gòn
658.15224S201
80
  Nghệ thuật quản lý con người = How to manage people
Armstrong, Michael
2018
Hồng Đức
658.3A109
81
  Đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản vòng tuần hoàn tâm thế tốt - Phát huy sức mạnh cá nhân và tập thể : Quản trị tâm thế - thúc đẩy hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm : Dành cho nhà lãnh đạo, nhà quản lý muốn thúc đẩy tinh thần cải tiến trong công ty
Kawanishi, Yumiko
2018
Thông tin và Truyền thông
658.3K111
82
  Quản lý dự án thành công = Successful Project Management
Young, Trevor L
2018
Hồng Đức
658.404Y609
83
  Nhà lãnh đạo dám cho đi : câu chuyện nhỏ về một ý tưởng kinh doanh thành công
Burg, Bob
2018
Trẻ
658.4092B521
84
  Hãy trở thành nhà lãnh đạo biết truyền động lực : Các nguyên tắc lãnh đạo vĩnh cửu để cổ vũ và khơi gợi nguồn cảm hứng làm việc
Eims, Leroy
2018
Tài chính; Công ty Sách Panda
658.4092E201
85
  Tài lãnh đạo 3K = H3 leadership : be humble, stay hungry, always hustle :Khát khao, khiêm nhường, không quản ngại
Lomenick, Brad
2018
Thế giới; Công ty Văn hóa Sách Sài Gòn
658.4092L429
86
  Khoa học lãnh đạo : Hỏi và đáp
Trần, Văn Huấn
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
658.4092TR121
87
  Nhà lãnh đạo biết lắng nghe = The Listening Leader
Zugaro, Emilio Galli
2018
Hồng Đức
658.4092Z509
88
  MBA trong đời thực : Cẩm nang thực hành để chiến thắng trong cuộc chơi, xây dựng đội chơi, và phát triển sự nghiệp
Jack
2018
Nxb. Trẻ
658.409J102
89
  Lãnh đạo bằng câu hỏi = Leading with questions. How leaders find the right solution by knowing what to ask :Tìm giải pháp và lãnh đạo hiệu quả thông qua câu hỏi
Marquardt, Machael J
2018
Thế giới; Công ty Văn hóa Sách Sài Gòn
658.45M109
90
  Cạnh tranh không cần may mắn : Câu chuyện về đổi mới và chọn lựa của khách hàng
Christensen, Clayton M
2018
Nxb. Trẻ
658.4CHR313
91
  Phép tắc của loài Sói
Liệt Phu
2018
Dân Trí
658.4L308
92
  Quản trị chất lượng toàn diện TQM & nhóm chất lượng
Đinh, Bá Hùng Anh
2017
Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
658.5Đ312
93
  Quản trị chuỗi cung ứng
Đinh, Bá Hùng Anh
2018
Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
658.72Đ312
94
  Cảm nhận & ứng phó : Các công ty thành công đã lắng nghe khách hàng và liên tục tạo ra sản phẩm mới như thế nào ?
Gothelf, Jeff
2018
Nxb. Trẻ
658.812G435
95
  Bán hàng bằng trí tuệ xúc cảm = Sales EQ : How ultra - high performers leverage seles-specific emotional intelligence to close the complex deal :Cách các siêu cao thủ sử dụng đòn bẩy trí tuệ xúc cảm trong bán hàng để chốt các thương vụ phức tạp
Blount, Jeb
2018
Nxb. Trẻ
658.85019B435
96
  Marketing để cạnh tranh : Từ châu Á vươn ra thế giới trong kỷ nguyên tiêu dùng số = Marketing for competitiveness : Asia to the world in the age of digital consumers
Hermawan, Kartajaya
2018
Nxb. Trẻ
658.872095K109
97
  Marketing chiến lược = On Strategic marketing : Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số ?
Edelman, David C.
2018
Công thương; Công ty Sách Alpha
658E203
98
  Lãnh đạo = On leadership: Điều gì làm nên một nhà lãnh đạo hiệu quả ?
Goleman, Daniel
2018
Công thương; Công ty Sách Alpha
658G428
99
  Đổi mới sáng tạo = On innovation :Sáu quan niệm sai lầm trong phát triển sản phẩm
Thomke, Stefan
2018
Công thương; Công ty Sách Alpha
658TH429
100
  Chiến lược = On Strategy : Năm áp lực cạnh tranh làm nên một chiến lược
Weeks, Holly
2018
Công thương; Công ty Sách Alpha
658W201
101
  Truyền thông giao tiếp = On communication: Loại bỏ áp lực khỏi những cuộc trò chuyện căng thẳng
Weeks, Holly
2018
Công thương; Công ty Sách Alpha
658W201
102
  Cả cuộc đời dành cho việc này : Chân dung phỏng vấn
Nguyễn, Quỳnh Trang
2018
Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh
700.922 597NG527
103
  Văn hóa Đồng bằng Nam Bộ - Di tích kiến trúc cổ : Kiến trúc trong văn hóa Óc Eo - Hậu Óc Eo ở Nam Bộ
Võ,Sĩ Khải
2018
Khoa học Xã hội
720.95977V400
104
  Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt
Trần, Lâm Biền (ch.b)
2018
Hồng Đức
745.09 597TR121
105
  Kỹ thuật vẽ sơn dầu
Nguyễn, Đình Đăng
2018
Dân trí
751.45NG527
106
  Leonardo Da Vinci
Isaacson, Walter
2018
Thế giới; Công ty Sách Omega Việt Nam
759.5I313
107
  Nguyễn Gia Trí - Sáng tạo
Nguyễn, Xuân Việt
2018
Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Phan lệ & Friends
759.9597NG527
108
  Kỹ năng thuyết trình hiệu quả = Present for success
Lester, Alison
2018
Lao động; Công ty Văn hóa Sách Sài Gòn
808.51L206
109
  Nâng cao kỹ năng thuyết trình
Theobald, Theo
2018
Hồng Đức
808.51TH205
110
  Thế giới 5000 năm những điều bí ẩn
Triệu, Trường Hoa
2017
Hồng Đức; Công ty Sách Panda
909TR309
111
  Kỷ yếu Hội nghị khoa học & công nghệ lần thứ 15 - Phân ban Địa tin học
Hà, Minh Hòa
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
910.285H100
112
  Chiến tranh Thái Bình Dương 1941 - 1945 : Kí sự lịch sử nhìn từ hai phía
Lê, Vinh Quốc
2018
Kim Đồng
940.5426L250
113
  Răng sư tử : Biên khảo về cuộc chiến điệp báo giữa các cường quốc
Yên Ba
2018
Công an nhân dân; Công ty cổ phần văn hóa Đông A
940.5Y603
114
  Dấu ấn của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải với đổi mới và hội nhập kinh tế tại Việt Nam
Vũ, Đình Quyền
2018
Thế giới
959.7 0442092V500
115
  Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792 - 1793)
Barrow, John
2018
Thế giới; Công ty Sách Omega Việt Nam
959.7028B109
116
  Ký sự phục dịch ở An Nam : An Nam cung dịch kỷ sự
Chu, Thuấn Thủy
2018
Khoa học xã hội; Công ty Sách Dân trí
959.7028CH500
117
  Nghệ An ký
Bùi, Dương Lịch
2018
Khoa học Xã hội; Công ty Sách Omega Việt Nam
959.742B510
118
  Nam Bộ dưới thời Chúa Nguyễn : Thế kỷ XVII - XVIII
Trần, Nam Tiến
2018
Khoa học Xã hội
959.77 029TR121
119
  Nam Bộ - Đất và người. T.13
Võ, Văn Sen
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
959.77V400
120
  Thành cổ ở Phú Yên - Tư liệu và nhận thức
Đặng, Văn Thắng
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
959.795Đ116
121
  Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX
Đào, Duy Anh
2018
Văn hóa dân tộc
959.7Đ108
122
  Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Hội nhập quốc tế về bảo tồn cơ hội và thách thức cho các giá trị di sản văn hóa = International integration of conservation opportunities and challenges for cultural heritage values
Lưu, Tuấn Anh
2018
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
959.7L566
123
  Thomas Jefferson: Nhân sư Mỹ
Ellis, Joseph J
2018
Thế giới; Công ty Sách Omega Việt Nam
973.46092
 

Hướng dẫn khai thác thư viện số