Tác phẩm văn học tháng 03/2019

STT

Nhan đề

Tác giả

Năm XB

Nhà XB

Môn loại

1

  Phố Cannery Row : Tiểu thuyết

Steinbeck, John

2018

Hội Nhà văn; Công ty Sách Tao Đàn

813.52S201

2

  Shosha : Tiểu thuyết

Singer, Isaac Bashevis

2018

Hội Nhà văn; Công ty TNHH Phanbook

813.54S311

3

  Bầu trời sụp đổ : Tiểu thuyết

Sheldon, Sidney

2018

Văn học; Công ty Văn hóa Huy Hoàng

813.54SH201

4

  Kế hoạch hoàn hảo : Tiểu thuyết

Sheldon, Sidney

2018

Văn học; Công ty Văn hóa Huy Hoàng

813.54SH201

5

  Chốn cô độc của linh hồn : Tiểu thuyết

Yiyun, Li

2018

Hội Nhà văn; Công ty Sách Tao Đàn

813.6Y606

6

  Những ngọn nến cháy tàn : Tiểu thuyết

Sándor, Márai

2018

Văn học; Công ty Văn hóa Đông Tây

894.51133S105

7

  Bướm đuôi nhạn : Tiểu thuyết trinh thám

Mitsutaka, Yuuki

2018

Văn học; Công ty Văn hóa Đinh Tị

895.636M314

8

  Một mai tan biến giữa đời : Tùy bút

Namkoong In

2018

Dân trí; Công ty Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam

895.7 8508N104

9

  Phan Triều Hải : Truyện ngắn

Phan, Triều Hải

2018

Nhà văn; Công ty TNHH Phanbook

895.922 30134PH105

10

  Thương nhớ người dưng : Tập truyện ngắn

Dương Thùy

2018

Lao động; Công ty Văn hóa Đinh Tị

895.922 3014D561

11

  Cố định một đám mây : Truyện ngắn

Nguyễn, Ngọc Tư

2018

Nxb. Đà Nẵng

895.922 3014NG527

12

  Ngược đường Trường Thi : Bộ ba tiểu thuyết lịch sử thời Lý - Trần - Lê

Nguyễn, Triệu Luật

2018

Kim Đồng

895.922 332NG527

13

  Tuyển tập Hoàng Ngọc Phách

Nguyễn, Huệ Chi

2018

Văn học; Công ty Văn hóa Truyền thông Sống

895.922 332NG527

14

  Dứt tình

Vũ, Trọng Phụng

2018

Văn học

895.922 332V500

15

  Làm đĩ

Vũ, Trọng Phụng

2018

Văn học

895.922 332V500

16

  Miền thơ ấu

Vũ, Thư Hiên

2018

Hướng dẫn khai thác thư viện số