Tác phẩm văn học tháng 05/2019

Giới thiệu những Tác phẩm văn học vừa được bổ sung trong tháng 05/2019

 

STT

Nhan đề

Tác giả

Năm XB

Nhà XB

Môn loại

1

  Giai thoại lịch sử Việt Nam

 Trường Khang (b.s.)

 2018

 Thanh niên

398.209597TR561

2

  V. : Tiểu thuyết

 Pynchon, Thomas

 2018

 Hội Nhà văn

813.54P608

3

  Yêu dấu

 Toni Morrison

 2018

 Văn học

813.54T431

4

  Gọi em bằng tên anh = Call me by your name :Tiểu thuyết

 Aciman, André

 2018

 Trẻ

813.6A102

5

  Đi tìm Alaska

 John, Green

 2019

 Trẻ

813.6GR201

6

  Chuỗi đời bất tận = Life after life :Tiểu thuyết. T.1

 Atkinson, Kate

 2018

 Lao động

823.914A110

7

  Chuỗi đời bất tận = Life after life :Tiểu thuyết. T.2

 Atkinson, Kate

 2018

 Lao động

823.914A110

8

  Lạc lối về : Tiểu thuyết

 Böll, Heinrich

 2018

 Văn hóa - Văn nghệ

833.914B435

9

  Hồi ký Zinedine Zidane

 Fort, Patrick

 2018

 Văn học

848.6F434

10

  Chiến quốc sách

 Nguyễn, Hiến Lê (d.)

 2018

 Hồng Đức

895.131NG527

11

  Nàng Kim Liên ở trấn Tây Môn : Tiểu thuyết

 Diêm, Liên Khoa

 2018

 Hội nhà văn

895.1352D304

12

  Trên ngọn tình sầu : Tập thơ

 Du Tử Lê

 2018

 Hội nhà văn

895.922 134D500

13

  Cỏ dại thênh thang : Tập truyện ngắn

 Bùi, Tiểu Quyên

 2018

 Trẻ

895.922 3014B510

14

  Ký ức từ rừng cây lá đỏ : Tập truyện ngắn

 Châu, La Việt

 2018

 Văn hóa - Văn nghệ Tp. HCM

895.922 3014CH125

15

  Bến khách : Tập truyện ngắn

 Dương, Hướng

 2018

 Trẻ

895.922 3014D561

16

  Mình là thanh xuân của nhau

 Huy Hải

 2018

 Văn hóa - Văn nghệ

895.922 3014H523

17

  Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa : Tập truyện ngắn

 Hiền Trang

 2018

 Trẻ

895.922 3014NG527

18

  Những câu chuyện trong thành phố : Tập truyện ngắn

Hướng dẫn khai thác thư viện số