• Giáo trình Quản lý trang trại: Phần 2

  Giáo trình Quản lý trang trại: Phần 2

  Giáo trình Quản lý trang trại: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về kinh tế trang trại trong nền kinh tế thị trường; Quản lý sản xuất kinh doanh trong trang trại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p tdmu 30/06/2021 83 2

 • Giáo trình Quản lý trang trại: Phần 2

  Giáo trình Quản lý trang trại: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quản lý trang trại: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổ chức quản lý các yếu tố sản xuất trong trang trại; Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong trang trại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p tdmu 30/06/2021 76 2

 • Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Quy hoạch lâm nghiệp; Cơ sở lý luận và thực tiễn của quy hoạch lâm nghiệp; Tổ chức không gian và thời gian rừng; Điều chỉnh sản lượng rừng; Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   183 p tdmu 30/06/2021 89 2

 • Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nội dung cơ bản của công tác quy hoạch lâm nghiệp; Công tác quy hoạch lâm nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p tdmu 30/06/2021 86 2

 • Ebook Chống cháy cho gỗ và vật liệu gỗ

  Ebook Chống cháy cho gỗ và vật liệu gỗ

  Ebook Chống cháy cho gỗ và vật liệu gỗ cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý luận; Quá trình nhiệt giải của gỗ và cơ chế chống cháy; Đặc tính cháy của gỗ và vật liệu gỗ; Chất chống cháy và phương pháp xử lý chống cháy; Kiểm tra và đánh giá hiệu quả chống cháy.

   124 p tdmu 30/06/2021 54 2

 • Ebook Vật liệu compozit gỗ nhựa

  Ebook Vật liệu compozit gỗ nhựa

  Ebook Vật liệu compozit gỗ nhựa cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu vật liệu compozit; Nguyên liệu sản xuất vật liệu compozit gỗ nhựa; Công nghệ sản xuất compozit gỗ nhựa; Tính chất compozit gỗ nhựa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p tdmu 30/06/2021 57 2

 • Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp: Phần 1

  "Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp: Phần 1" trình bày những kiến thức về nhập môn về Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động, những khái niệm chung về khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động, luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động.

   36 p tdmu 31/12/2020 154 3

 • Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp" với các nội dung kỹ thuật vệ sinh lao động, các quy tắc chung về an toàn lao động, an toàn điện, an toàn trong xây dựng, an toàn hóa chất, an toàn trong cơ khí, an toàn đối với các thiết bị nâng hạ; môi trường công nghiệp, bảo vệ môi trường là mục tiêu của doanh...

   103 p tdmu 31/12/2020 123 4

 • Giáo trình Nhiệt động học & động học ứng dụng/ PGS.TS. Phạm Kim Dĩnh, PGS.TS. Lê Xuân Khuông

  Giáo trình Nhiệt động học & động học ứng dụng/ PGS.TS. Phạm Kim Dĩnh, PGS.TS. Lê Xuân Khuông

  Giáo trình Nhiệt động học & động học ứng dụng được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những hiểu biết về nhiệt động học và động học hóa học áp dụng vào công nghệ nấu luyện, tinh luyện các kim loại và hợp kim, tạo hình, nhiệt luyện và xử lý bề mặt,... thuộc lĩnh vực kỹ thuật vật liệu nói chung, đặc biệt là kỹ thuật và vật liệu...

   320 p tdmu 18/01/2015 511 4

 • Giáo trình Kinh tế chất thải /GS.TS. Nguyễn Đình Hương (chủ biên).

  Giáo trình Kinh tế chất thải /GS.TS. Nguyễn Đình Hương (chủ biên).

  Gồm 3 phần: Đại cương về kinh tế học và kinh tế môi trường; khái quát chung về chất thải và kinh tế chất thải; những vấn đề cơ bản về kinh tế chất thải; phương pháp nghiên cứu kinh tế chất thải; quản lý chất thải. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy tại Thư viện Trường ĐH Thủ Dầu Một (năm 2006). Phòng A3.201, kí...

   345 p tdmu 18/01/2015 495 2

 • Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải /Trần Văn Nhân, Tô Thị Nga

  Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải /Trần Văn Nhân, Tô Thị Nga

  Gồm 3 chương: Sự ô nhiễm môi trường nước; các phương pháp xử lý nước thải; xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp. (Bạn đọc có thể tìm đọc và sử dụng tài liệu dạng giấy tại Thư viện Trường ĐH Thủ Dầu Một (In lần thứ 5, có chỉnh sửa năm 2009). Phòng A3.201, kí hiệu xếp giá: 628.3 TR121).

   333 p tdmu 18/01/2015 512 16

Hướng dẫn khai thác thư viện số