• Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 4 ( 11/2010)

  Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 4 ( 11/2010)

  Gồm 13 bài viết về: Chào mừng kỷ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2010); những kết quả và thành tích nổi bật trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; công tác thi đua của trường ĐH TDM năm học 2009 - 2010,.. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của...

   34 p tdmu 10/06/2015 229 3

 • Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 3 ( 10/2010)

  Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 3 ( 10/2010)

  Gồm 16 bài viết về: Trường ĐH TDM - những kết quả nổi bật của năm học 2009 - 2010 và nhiệm vụ trọng tâm cảu năm học 2010 - 2011; giới thiệu các khoa tuyển sinh năm học 2010 - 2011; tin hoạt động trường,.. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   32 p tdmu 10/06/2015 261 2

 • Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 2 ( 5/2010) - Part 2

  Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 2 ( 5/2010) - Part 2

  Gồm 16 bài viết như: Thông báo tuyển sinh; trường ĐH TDM bước đầu thực hiện chương trình hành động về Đổi mới Quản lý Giáo dục Đại học nâng cao chất lượng đào tạo; Hồ CHí Minh - người thầy mẫu mực,...Số này gồm 2 phần, đây là phần 1. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   17 p tdmu 10/06/2015 203 2

 • Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 1 ( 2/2010) - Part 2

  Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 1 ( 2/2010) - Part 2

  Gồm các bài viết: Diễn văn của TS. Nguyễn Văn Hiệp - Hiệu trưởng trường ĐH TDM; những nét chính về hoạt động Đoàn trường ĐH TDM; Thư viện đồng hành cùng nhà trường trong việc đổi mới giáo dục,...Số này gồm 2 phần, đây là phần 2. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   17 p tdmu 10/06/2015 215 2

 • Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 1 ( 2/2010) - Part 1

  Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 1 ( 2/2010) - Part 1

  Gồm các bài viết: Diễn văn của TS. Nguyễn Văn Hiệp - Hiệu trưởng trường ĐH TDM; những nét chính về hoạt động Đoàn trường ĐH TDM; Thư viện đồng hành cùng nhà trường trong việc đổi mới giáo dục,...Số này gồm 2 phần, đây là phần 1. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   19 p tdmu 10/06/2015 208 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số