• Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 7 (2011)

  Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 7 (2011)

  Gồm 18 bài viết về: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường ĐH TDM sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 25 - NQ/TW của BCH Trung ương Đảng; tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về những phẩm chất, năng lực của người cán bộ; tiếng cười trào lộng trong thơ Bác;...(Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   35 p tdmu 10/06/2015 228 3

 • Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 6 ( 1/2011)

  Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 6 ( 1/2011)

  Gồm 14 bài viết về: Ngày tám tháng ba - ngày tự hào của phụ nữ Việt Nam; trước hè...bâng khuâng; hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 2011 trường ĐH TDM ; hoạt động học và hướng dẫn tự học cho sinh viên;... (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   36 p tdmu 10/06/2015 196 2

 • Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 5 ( 1/2011) - Part 2

  Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 5 ( 1/2011) - Part 2

  Gồm 16 bài viết về: Trường ĐH TDM chúc mừng năm mới 2011; sức mạnh tinh thần và những dự báo chiến lược qua bài thơ Chúc tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự cấp thiết về trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên; với trường - ngày xuân;...Số này gồm 2 phần, đây là phần 2. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư...

   17 p tdmu 10/06/2015 190 4

 • Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 5 ( 1/2011) - Part 1

  Thông tin Khoa học và Đào tạo. Số 5 ( 1/2011) - Part 1

  Gồm 16 bài viết về: Trường ĐH TDM chúc mừng năm mới 2011; sức mạnh tinh thần và những dự báo chiến lược qua bài thơ Chúc tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự cấp thiết về trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên; với trường - ngày xuân;...Số này gồm 2 phần, đây là phần 1. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư...

   19 p tdmu 10/06/2015 205 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số