• Số 11 (11/2002) - Part 3

  Số 11 (11/2002) - Part 3

  Gồm khoảng 35 bài viết trong các chuyên mục: Tin tức & Sự kiện, Nhân vật tháng 11, Nhịp sống sinh viên, Thời luận, Sắc hương ngày nhà giáo. Số này gồm 4 phần, đây là phần 3. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện).

   10 p tdmu 29/06/2015 354 6

 • Số 11 (11/2002) - Part 4

  Số 11 (11/2002) - Part 4

  Gồm khoảng 35 bài viết trong các chuyên mục: Tin tức & Sự kiện, Nhân vật tháng 11, Nhịp sống sinh viên, Thời luận, Sắc hương ngày nhà giáo. Số này gồm 4 phần, đây là phần 4. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện).

   7 p tdmu 29/06/2015 317 3

 • Số 11 (11/2002) - Part 2

  Số 11 (11/2002) - Part 2

  Gồm khoảng 35 bài viết trong các chuyên mục: Tin tức & Sự kiện, Nhân vật tháng 11, Nhịp sống sinh viên, Thời luận, Sắc hương ngày nhà giáo. Số này gồm 4 phần, đây là phần 2. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện).

   10 p tdmu 29/06/2015 308 2

 • Số 11 (11/2002) - Part 1

  Số 11 (11/2002) - Part 1

  Gồm khoảng 35 bài viết trong các chuyên mục: Tin tức & Sự kiện, Nhân vật tháng 11, Nhịp sống sinh viên, Thời luận, Sắc hương ngày nhà giáo. Số này gồm 4 phần, đây là phần 1. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện).

   9 p tdmu 29/06/2015 335 2

 • Số 12 (Năm 2012)

  Số 12 (Năm 2012)

  Gồm các bài viết: Lãnh đạo trường ĐH TDM họp kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2012; Hiệu trưởng ký thỏa thuận hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên với ĐH Kyung Sung (Hàn Quốc); hội nghị công tác thực tập sư phạm năm 2012 - 2013; Cuộc thi "Nét đẹp sinh viên" lần 3 năm 2012: Thêm một dấu son đẹp!;... (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại...

   36 p tdmu 19/06/2015 240 1

 • Số 8 (8/2012)

  Số 8 (8/2012)

  Gồm khoảng 24 bài viết trong các chuyên mục: Tin tức & sự kiện, nhịp sống sinh viên, sổ tay của bạn, thời luận, góc sáng tác,...(Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   36 p tdmu 25/05/2015 213 1

 • Số 9 (9/2012)

  Số 9 (9/2012)

  Gồm khoảng 28 bài viết trong các chuyên mục: Tin tức & sự kiện, nhịp sống sinh viên, sổ tay của bạn, Nhân vật tháng 9, thời luận, góc sáng tác,...(Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   32 p tdmu 22/05/2015 206 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số