• Bài thuyết trình Mừng Quốc khánh 2-9

    Bài thuyết trình Mừng Quốc khánh 2-9

    Bài thuyết trình Mừng Quốc khánh 2-9 bao gồm những nội dung về video lễ Duyệt Binh chào mừng 2-9, khái niệm, bối cảnh lịch sử, ngày Quốc khánh đầu tiên, những hoạt động chính vào ngày Quốc khánh, ý nghĩa ngày Quốc khánh 2-9.

     10 p tdmu 17/09/2016 981 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số