• Số 17 (Năm 2013) - Part 2

  Số 17 (Năm 2013) - Part 2

  Gồm khoảng 11 bài viết trong các chuyên mục: Tin tức & sự kiện, nhịp sống sinh viên, sổ tay của bạn, thời luận, góc sáng tác,...Số này gồm 2 phần, đây là phần 2. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   22 p tdmu 26/05/2015 236 1

 • Số 17 (Năm 2013) - Part 1

  Số 17 (Năm 2013) - Part 1

  Gồm khoảng 11 bài viết trong các chuyên mục: Tin tức & sự kiện, nhịp sống sinh viên, sổ tay của bạn, thời luận, góc sáng tác,...Số này gồm 2 phần, đây là phần 1.(Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   22 p tdmu 26/05/2015 270 1

 • Số 8 (8/2012)

  Số 8 (8/2012)

  Gồm khoảng 24 bài viết trong các chuyên mục: Tin tức & sự kiện, nhịp sống sinh viên, sổ tay của bạn, thời luận, góc sáng tác,...(Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   36 p tdmu 25/05/2015 213 1

 • Số 14 (Năm 2013)

  Số 14 (Năm 2013)

  Gồm khoảng 33 bài viết trong các chuyên mục: Tin tức & sự kiện, nhịp sống sinh viên, sổ tay của bạn, Nhân vật tháng 9, thời luận, góc sáng tác,...(Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   36 p tdmu 22/05/2015 283 1

 • Số 9 (9/2012)

  Số 9 (9/2012)

  Gồm khoảng 28 bài viết trong các chuyên mục: Tin tức & sự kiện, nhịp sống sinh viên, sổ tay của bạn, Nhân vật tháng 9, thời luận, góc sáng tác,...(Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   32 p tdmu 22/05/2015 206 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số